Περιγεννητική διατροφή

Περιγεννητική διατροφή

Η περίοδος της εγκυμοσύνης και του θηλασμού, είναι καθοριστικής σημασίας για την μετέπειτα υγεία μητέρας και παιδιού. Η περίοδος πριν τη σύλληψη, κατά την εγκυμοσύνη και τον θηλασμό, απαιτούν ιδιαίτερη διατροφική προσέγγιση, ώστε η δυάδα να έχει την βέλτιστη θρέψη και το μέγιστο όφελος μακροπροθεσμα.

Επικοινωνία